top of page

Llogi'r Clwb

Os hoffech chi logi'r clwb ar gyfer digwyddiad neu ddigwyddiad fel parti pen-blwydd, priodas, bedydd neu deffro angladd, gwiriwch argaeledd drwy siarad â'n Stiward Bar yn y clwb, ffonio 01545 570077 neu e-bostio aberaeronyachtclub@gmail.com

Os oes angen arlwyo arnoch ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â'n harlwywr Nok Nok drwy ffonio 01545 900 295 neu e-bostio bookings@noknok.wales

Club hire charges

Arlwyo digwyddiad

Os oes angen arlwyo arnoch ar gyfer eich digwyddiad mae gennym ein harlwywr preswyl Nok Nok a all gyflenwi amrywiaeth o wahanol opsiynau Gwlad Thai a Phrydain; o fwffes syml, ciniawa coeth a mochyn rhost i farbeciw, platiau pori a the prynhawn - i gyd am bris hynod gystadleuol! Cysylltwch i drafod eich gofynion ac i gael dyfynbris.

Nok Nok Red on Navy Logo.jpg

Sylwch, os oes angen arlwyo arnoch ar gyfer eich digwyddiad yn y clwb, bydd angen i chi ddefnyddio Nok Nok. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra, ond mae hyn oherwydd stoc a pharhad hylendid bwyd.

Cysylltwch â ni i drefnu archeb!

bottom of page