top of page

Digwyddiadau

Mae Clwb Hwylio Aberaeron yn adnabyddus am ei nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol a gynhelir trwy gydol y flwyddyn - O’r ŵyl gwrw a seidr, Oktoberfest, Gŵyl Siôn Corn a’r macrell, i’r diwrnod o hwyl i’r teulu, ciniawau rygbi’r chwe gwlad a mwy – yn y bôn unrhyw esgus i gwrdd â chyd-forwyr ac aelodau cymdeithasol o bob oed i gael ychydig o hwyl! Mae rhai digwyddiadau ar agor i'r cyhoedd, ond mae'r rhan fwyaf ar gyfer aelodau a'u gwesteion yn unig - mwy fyth o reswm i ymuno!

Gweler isod am wybodaeth am ein digwyddiadau sydd ar ddod a lluniau o ddigwyddiadau blaenorol.

AYC Farmers Market (4).png
BBQ & BEATS.png
English AYC events 2024
ABCF 2024 poster
bottom of page