top of page

Mae Clwb Hwylio Aberaeron wedi'i leoli wrth geg yr afon Aeron a'r fynedfa i un o'r harbyrau harddaf ym Mhrydain Fawr.

Wedi'i leoli rhwng tai tref Sioraidd lliwgar, mae AYC wedi bodoli ers 1961, gan ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed yn 2021. Yma yn Aberaeron gallwn edrych yn ôl ar dros ddau gan mlynedd o adeiladu cychod a hwylio, er bod y dyddiau pan gynhyrchodd yr harbwr lawer o sgwneri a aeth ymlaen i deithio byd eang wedi hen fynd.


Mae'r clwb nid yn unig yn lle gwych i gael diod neu bryd o fwyd Thai neu Brydeinig blasus wedi'i baratoi gan ein harlwywr ar y safle Nok Nok, mae hefyd yn cynnig digwyddiadau hwylio trwy gydol y flwyddyn ac mae ganddo galendr cymdeithasol blynyddol amrywiol iawn. O’r ŵyl gwrw a seidr, Oktoberfest, Siôn Corn ar lan y môr a gŵyl macrell, i’r diwrnod o hwyl i’r teulu, pêl Fenisaidd, ciniawau rygbi’r chwe gwlad a mwy – yn y bôn unrhyw esgus i gwrdd â chyd-forwyr ac aelodau cymdeithasol o bob oed i gael ychydig o hwyl.

Mae’r clwb yn edrych allan dros harbwr Aberaeron ar un ochr ac ar draws Bae Ceredigion ar yr ochr arall – y lleoliad gorau yn y dref! Rydym yn glwb cyfeillgar i deuluoedd sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd o bob oed, gan gynnwys aelodaeth dros dro i’r rhai sy’n ymweld â’r ardal am gyfnod byr.

Dydd Gwener

5pm i 10pm

(Bwyd rhwng 5pm ac 8.30pm)

Dydd Sadwrn

5pm i 9pm

(Bwyd rhwng 5pm ac 8.30pm)

Dydd Sul

12pm i 8pm

(Bwyd rhwng 12pm ac 8pm)

Sylwch y gallwn gau'n gynharach ar nosweithiau tawel. Bydd oriau'n newid os bydd digwyddiad

2024 rugby 6 nations
AYC Membership Form
Ceredigion Tide Timetable 2024
bottom of page